Thue Møller, kunstvæggen Borgergade 1, 2023

Thue fortæller om kunstprojektet, der kredser om temaerne myte og realitet:

“Mennesket lever i en vekselvirkning mellem fantasi og virkelighed for at kunne overleve i verden.
Horsens er, lige som mange andre byer, fyldt med skæbner med meget forskellige baggrunde. Bag Kunstvæggen ligger et værested. Her er mennesker, der ikke har så gode kort på hånden, og som livet har givet knubs.
Det, der som kunstner interesserer mig, er at lyse på det, der er bag muren. Men det er bag alle menneskers mur. Lige meget hvilke kort vi har fået på hånden, er det inde bag facaden og den polerede overflade det bliver interessant.
Der er vi alle mere ens end forskellige. Den sårbarhed og de historier, der former os kan kunsten og myten hjælpe os til at forstå og spejle os i.
På den måde bliver det måske ikke så farligt at tale om og være åben omkring de lidt dybere lag vi alle besidder. ”

Indhakket i muren ved Kirkens Korshær i Borgergade har i mange år huset et street art værk af den lokale kunstner Phuc van Dang. Men siden sommeren 2022 har muren givet plads til lokale kunstneres skiftende kunstværker på den nye kunstvæg.

Initiativtagerne bag projektet er MÆRK Byen, Horsens Kommunes bylivsindsats, i samarbejde med den lokale kunstner og kurator for ”Kunstvæggen” Phuc van Dang.

Fotos: Thue Møller

Thue Møller, kunstvæggen Borgergade 1, 2023
Borgergade 1
8700 Horsens
Find vej