Kontakt

MÆRK BYEN ER EN
INVITATION TIL DIG!

…til at bruge Horsens byrum. 

Kontakt Horsens Kulturafdeling hvis du har en idé:

Projektmedarbejder

Michala Mellson
TLF.: 76 29 23 19
Email: mime@horsens.dk